Narcisism

Om man inte varit med om en relation med en fullblodig narcissist så är det i stort sett omöjligt att förstå.
Har själv svårt att förstå att jag lät detta gå så långt som det gjorde... JAG, starka kvinna!!??
Vad jag kan känna idag är att jag åtminstone lärt mig att se signalerna, en är att om något är för bra för att vara sant (för så är det oftast från början med dessa)... så är det det!
Hur tänker och agerar narcissister?
För de som får känna på en narcissists dysfunktionella beteende är situationen allt annat än ofarlig. Det destruktiva beteende yttrar sig i eller beror på att de:
- hyser föreställningen om sig själva som speciella och felfria
- har en känsla av särskilt berättigande, förväntar sig särbehandling
- förväntar sig att andra ska förutse och tillfredsställa deras behov och
önskningar (krav)
- inte kan hantera frustrationer och motgångar
- räknar med omedelbar behovstillfredsställelse
- vill ha sin vilja igenom fullt ut
- inte respekterar andras gränser
- inte respekterar ett nej eller att någon är av en annan åsikt
- försöker kontrollera sin omgivning
- har orimliga krav och ställer ultimatum
- får inadekvata vredesutbrott eller är passivt aggressiva
- har ett svart-vitt tänkande, idealiserar och nedvärderar
- hyser föreställningen att ”är du inte med mig är du MOT mig”
- är sjukligt misstänksamma
- känner sig illa behandlade och hämnas inbillade oförätter
- tar på sig en offerroll/spelar martyr
- saknar empati och inlevelseförmåga
- utnyttjar andra
- missbrukar förtroenden
- använder ekonomisk och känslomässig utpressning
- låter andra få veta att de är värdelösa och utbytbara
- växlar mellan (manipulativ) kärleksfullhet och illvilja
- använder sig av härskartekniker
- ljuger obehindrat och skamlöst
- säger ”Det har jag aldrig sagt/gjort/hört/lovat...Se även "gaslighting"
- bryter överenskommelser och avtal
- baktalar andra, sprider falska rykten och falskanklagar
- byter fokus i diskussioner
- använder ologiska resonemang
- insinuerar och provocerar
- förolämpar, hånar och kränker
- låtsas att de inte hör, vägrar svara och ”glömmer bort”
- projicerar
- kallar andra för psykiskt störda, grälsjuka, våldsamma, falska…
- talar om för andra (vet) vad andra tycker, tänker och känner
skam- och skuldbelägger andra
- iscensätter meningsutbyten i syfte att ”peka ut” eller förnedra andra
är arroganta och mästrande
- agerar impulsivt, ogenomtänkt och oförutsägbart
hotar och ger order
- inser inte konsekvenserna av sitt handlande
- har bristande verklighetsuppfattning
- lär sig inte av sina misstag
- är ointresserade av att reda ut konflikter och missförstånd
- tar inte ansvar för sina handlingar
- visar inte någon genuin ånger
Innan narcissisten visar sin ”andra sida” kan det som sagt vara svårt för de flesta, även terapeuter, att misstänka att individen skulle lida av en personlighetsstörning. Det som utlöser det destruktiva beteendemönstret är bland annat:
- att narcissisten inte får sin vilja igenom
- förnekande av skam och skuld hos narcissisten
- att man ifrågasätter och kritiserar narcissisten
- att andra protesterar mot att bli behandlade som objekt
- att det ställs krav på narcissisten
- missunnsamhet, avund och svartsjuka
- att man avvisar/lämnar narcissisten
Ofta uppvisar den misshandlade symptom på psykisk instabilitet, psykiskt trauma, som:
- sömn- och ätstörningar
- koncentrationssvårigheter
- kraftiga humörsvängningar
- rädsla och panik
- uppgivenhet och passivitet
- ångest
- depression
- irritabilitet, aggressivitet och vrede
- posttraumatisk stress
- komplicerad sorg
- självmordstankar
Alla förluster i livet kan utlösa sorg och alla kan känna igen sorgen när en relation tar slut. Men denna sorgeprocess innehåller ytterligare komponenter som kan vara svåra att förstå för dem som inte upplevt det. Förutom att man utsatts för ett psykiskt trauma och kanske lider av posttraumatisk stress, måste man bland annat ta till sig och brottas med:
- att det mesta byggde på en illusion från början till slut
- att den andre inte alls var den han/hon utgav sig för att vara
- att man bara var ett objekt för den andres behov, att man blivit (ut)nyttjad
- att vederbörande saknar empati (kampen mellan att, vilja, tro att det inte är
som det är och insikten av sanningen kan kännas outhärdlig)
- att man inte blir förstådd eller trodd när man försöker förklara vad man
upplevt och hur dåligt man mår
- rädslan att narcissisten ska komma tillbaka i ens liv
(om han/hon någonsin släpper taget)
- det moraliska dilemmat att veta att andra kommer att falla offer för
narcissisten
”Ingen vrede överträffar den trotsade narcissistens”
”Ömsesidighet är ett helt främmande begrepp eftersom andra finns bara för att hålla med, lyda och vara till lags – kort sagt för att förutse och tillfredsställa alla mina behov. Om du inte kan stå till tjänst och göra det är du värdelös och kommer troligen att behandlas därefter, och om du går min vilja emot får du vara beredd på att känna på min vrede. Ingen vrede överträffar den trotsade narcissistens.”
I början av en relation och i ytligare kontakter uppfattas ofta narcissister som karismatiska, sympatiska och omtänksamma personer. Något som inte bara bidrar till att man ”låter sig luras”, utan även att man inte blir trodd när man försöker beskriva den psykiska misshandeln.
”Narcissisten uppträder ofta väldigt olika offentligt och privat… Den offentliga framtoningen är ofta väldigt charmig (möjligen för att väcka beundran) medan den privata kan vara tämligen aggressiv. De flesta får endast bevittna den offentliga bilden och får inte se den privata sidan, och har därför en förvriden bild av narcissistens sanna karaktär… En narcissist förväntar sig ofta att andra ska anpassa sig till narcissistens planer. Några narcissister försöker modifiera andras planer, men använder charm för att uppnå samtycke. Narcissisten reagerar kraftigt om denne upplever att hans/hennes frihet är hotad eller om hans/hennes planer kullkastas… När en narcissist blir avbruten, konfronteras eller blir emot sagd, kan han eller hon plötsligt utveckla narcissistisk vrede… Narcissistisk vrede grundar sig på rädsla och håller i sig även efter att hotet har försvunnit. Narcissister riktar sin vrede mot den som de upplever har förolämpat dem; för andra uppfattas vreden som inadekvat och orättvis… Två specifika varianter av narcissistisk vrede är explosiv och passivt aggressiv vrede. Den explosiva varianten är handgriplig, till exempel att orsaka materiell (eller person-) skada och att vara verbalt kränkande. Den passivt aggressiva varianten kan vara att tjura eller ge någon ”the silent treatment”*. De kan bli så vredgade att de blir mordlystna, särskilt om han/hon upplever ett behov av att hämnas.”
 
Från; http://www.narcissism.se/