Mikael Johansson - PEPSI

Jag är sedan något år samlare på PEPSI! Det var en idé av min f.d. fru som ansåg att jag skulle samla på något då hon samlade på japanska figurer m.m.m.m.m.
Sen dess har det övergått från en hobby till något mer av ett fanatiskt inslag i mitt liv och jag tillbringar mycket tid, samt lägger ner mycket pengar i detta.
Reser runt i världen och tar bilder när jag ser reklam m.m. med PEPSI, och har blivit inbjuden att se Thailands huvudkontor samt Kambodjas bryggeri "Angkor Brewery" som förste Europe som kommer som turist till bryggeriet. Träffar andra samlare runt om i världen och har numera en rejäl erfarenhet av allt runt omkring drycken.
Därför ifrågasätter jag nu mitt eget land Sverige!
Här händer det ABSOLUT INGENTING!
Inga nya burkar, ingen rolig reklam (såg en plastmugg i samband med hockeyn härom året!) - t.o.m. restaurangerna klagar; de säger att PEPSIN är billigare i inköp än Coca Colan men Coca Cola förser restaurangerna med reklam, kylar osv osv vilket PEPSI INTE gör!
Jag har försökt att komma i kontakt med marknadsansvarige Mikael Johansson vid ett flertal tillfällen, men har aldrig nått honom per telefon, och han kan inte svara på mail tydligen!
Min undran är då helt naturlig; sitter det bara en ung sprätt på en stol där och tjänar pengar utan NÅGRA SOM HELST KRAV PÅ SIG?
Eller vad beror det på att Sverige är i det särklass tråkigaste landet på PEPSI, och den ansvariga inte är kontaktbar?
 
Mina bilder från resor och en del av min samling syns i denna bifogade länken; http://www.lennartmsjoberg.se/htm.php?img=Pepsi/1.html
 
English (translated by Hanna);
 
I have for about a year been a collector of PEPSI. It was an idea by my ex-wife who thought I should collect something since she collected japanese figures etc. Since then it has gone from just a hobby to something more of a fanatical element in my life and I spend a lot of time, and money on it. I travel the world and take pictures whenever I come across PEPSI advertising etc, and I have been invited to see Thailand's headquarters and Cambodia's brewery "Angkor Brewery" as the first European tourist to visit the brewery. I meet other collectors around the world and nowadays have a lot of experience about everything concerning the beverage. That is why I am now questioning my own country Sweden! Here is ABSOLUTELY NOTHING happening! No new cans, no funny advertising (I saw a plastic can in connection to the hockey last year) - even restaurants are complaining; they say that PEPSI is cheaper to purchase than Coca Cola but Coca Cola provides the restaurants with advertising, fridges and so on which PEPSI does NOT! I have tried to contact the marketing director Mikael Johansson a lot of times, but I have never reached him by phone, and apparently he can not answer e-mails! Natrually I am wondering; is there just a young fop sitting on a chair and earning money without ANY QUALIFICATION? Or is it because Sweden is an all-time boring country concerning PEPSI, and that the person in charge can not be reached?

My pictures from my journeys and a part of my collection can be seen on this attached link:   http://www.lennartmsjoberg.se/htm.php?img=Pepsi/1.html

RSS 2.0