Att manipulera en sjuk...

Anorexin påverkar ju inte bara det synliga utan till stor del så är det psykiska som förändras.
Jag har funderat länge på varför så många modeller får sjukdomen. Visst är det populärt att kunna skylla på modevärldens sjuka idealbilder av hur en modell ska se ut, men jag tror inte att det är det enkla svaret,
Sjukdomen uppkommer av många anledningar; stress, kontrollbehov av det sista den sjuka hittar att kunna kontrollera, en vilja över att passa in/räcka till/godkännas (av modellindustrin, krävande "mor" eller styrande "pojkvän"), m.m.
En av de första symptomen är att den sjuke tappar sin identitet vilket syns direkt i ögonen. Att tycka ett den "looken" är "chick" visar att modevärlden inte heller är frisk. Den sjuke är lätt att ställa krav på då hon/han vill vara till lags i alla sammanhang. En modellagentur kan således skicka modellen till besvärliga kunder som ställer udda krav som kanske inte är så positiva och när uppdraget är utfört så mår modellen kanske ännu sämre och hatar sig ännu mer så spiralen går nedåt utan att någon längre knuffar på. Självhatet och ångesten syns sen alltmer tydligt i allt som den sjuka företar sig med. Skådespelerskor går in i väggen, opererar sig ständigt, viktpendlar, och flippar offentligt m.m.
Modeller byts bara ut då de är förbrukningsvaror...
En sjukt dominerande mor, som kanske är den indirekta orsaken till anorexin, kan styra upp sitt sjuka barn då den sjuka vid tillfrisknandet och under sjukdomen är lätt att fylla med åsikter om allt, och då den sjuka tappar allt från hår till sitt minne så är minnesluckorna lätta att förvandla till något som passar modern bättre.
Anorektikerns vilja att passa in och vara till lags är så stark att hon/han lyssnar på de flestas åsikter hur sjuka de än må vara. Det kan röra sig om allt från en samling inskränkta "tanter på hemtjänsten" till en psykotisk pojkvän med kontrollbehov. Det hemska är att den sjuka så gärna vill "göra rätt" att hon/han väldigt lätt anammar omgivningens sjuka tänk. 
Undrar hur många sjuka som fört dagbok som strider helt mot de åsikter som uppkommit efter sjukdomen?
Kan man säga att den sjuka tillfrisknat då hon/han blivit precis som de som hon/han tidigare inte höll med?